masterbatch web

Facebook Twitter GooglePlus Youtube
Turkish       English
BMCOLOR'un sistem algılaması, kaliteli hizmet sunma zincirinde tüm organizasyonun eşgüdümlü ve uyumlu olarak faaliyet göstermesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımla, BMCOLOR'un araştırma-geliştirme, üretim, ikmal, bakım, sevkıyat dahil tüm lojistik unsurları ve bölümleri müşteri talepleri ile pazar gereksinimlerine duyarlı bir organizasyon yapısı içinde faaliyet göstermektedirler.
BMCOLOR Kalite Anlayışı (Vizyon, Misyon ve Politika) İçin; > Devamı...
BMCOLOR, Çevreye ilişkin sorumluluğunun bilinci ile faaliyet göstermekte olup, tüm faaliyetlerinde ekolojik dengenin korunmasını temel prensip olarak benimsemektedir. BMCOLOR, bu bilinç ile öncelikle küresel kaynakların korunmasına önem vermekte, kaynakları israf etmeden etkin kullanmayı ve çevreye uygun proses yapısı planlamayı esas almaktadır. BMCOLOR, atıkların çevreye olan etkileri konusunda sahip olduğu bilinç ile atıklarını çevreye zarar vermeden bertaraf etmekte ve ilgili kuruluşlara teslim ederek bertaraf edilmesini sağlamaktadır.
BMCOLOR Çevre Anlayışı; > Devamı...
BMCOLOR, insan odaklı yönetim anlayışı gereği, iş güvenliğini esas alan bir yaklaşımla faaliyet göstermektedir. BMCOLOR, başta çalışanları olmak üzere, tüm kaynaklarının korunmasına önem vermekte, bu amaçla faaliyet gösterdiği tüm proses ve bölgelerde risk unsurlarını belirlemekte ve tedbirler almaktadır.
BMCOLOR İş Güvenliği Anlayışı İçin; > Devamı...
BMCOLOR, Bilgiyi, rekabet avantajının en stratejik değeri olarak görmekte olup, mülkiyeti ve sorumluluğunda olan veri ve bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli alt sistemleri sürdürme anlayışındadır.
BMCOLOR Bilgi Güvenliği Anlayışı İçin; > Devamı...
Facebook Twitter GooglePlus Youtube
Kullanım Şartları       Gizlilik Sözleşmesi      Telif Hakları  © BMCOLOR (V.11092011)

Destekliyoruz:


Üyeliklerimiz: